Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος


Παρατείνεται έως τις 6/9/2017 η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Παρατείνεται έως τις 6/9/2017 η λήξη προθεσμίας τακτοποίησης οφειλών
Στις 6/9/2017 η αποστολή emails και SMS με την ψηφιακή κάλπη στους πιστοποιημένους εκλογείς
Επαναληπτική αποστολή 7/9/2017 και 8/9/2017