Διαδικασία Εγγραφής

Για να εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβετε από τις 13 Οκτωβρίου 2017 συστημένη επιστολή η οποία θα περιέχει ένα σύνδεσμο (URL) μοναδικό για κάθε κατάλυμα. Ακολουθώντας τον θα μπορέσετε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας και να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγραφής και της έγκρισης του εκλογικού καταλόγου θα λάβετε στις 21 Νοεμβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, τον σύνδεσμο (URL) με το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο. Ο σύνδεσμος αυτός θα ενεργοποιηθεί στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2017 ώστε να πραγματοποιήσετε την διαδικασία της ψηφοφορίας.


Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ενεργή διαδικασία για την εγγραφή σας στους εκλογικούς καταλόγους
Σας ευχαριστούμε