Εκλογικές Ομάδες

1η Εκλογική Ομάδα (Στερεά Ελλάδα – Εύβοια – Αργοσαρωνικός – Κύθηρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

1

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

2

 

Δύο (2) Αστέρων

2

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

7

2η Εκλογική Ομάδα (Πελοπόννησος - Ελαφόνησος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

2

 

Τριών (3) Αστέρων

 

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

3

 

3η Εκλογική Ομάδα (Θεσσαλία – Σποράδες - Σκύρος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

 

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

2

4η Εκλογική Ομάδα (Ιόνια)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

1

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

4

5η Εκλογική Ομάδα (Μακεδονία – Θράκη – Θάσος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

1

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

1

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

5

6η Εκλογική Ομάδα (Κυκλάδες)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

2

 

Τριών (3) Αστέρων

 

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

3

7η Εκλογική Ομάδα (Κρήτη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

1

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

1

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

5

8η Εκλογική Ομάδα (Δωδεκάνησα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

1

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

1

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

1

 

Ενός (1) Αστέρος

1

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

5

9η Εκλογική Ομάδα (Ήπειρος)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

 

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

 

 

 

10η Εκλογική Ομάδα (Νησιά Βορείου Αιγαίου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

 

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

 

 

11η Εκλογική Ομάδα (Λουτροπόλεις)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Πέντε (5) Αστέρων

 

 

Τεσσάρων (4) Αστέρων

 

 

Τριών (3) Αστέρων

1

 

Δύο (2) Αστέρων

 

 

Ενός (1) Αστέρος

 

 

12η Εκλογική Ομάδα (Κάμπινγκ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Α' Κατηγορίας

 

 

Β' Κατηγορίας

 

 

Γ' Κατηγορίας

2

 

Δ' Κατηγορίας